August 01-30.08.11

103 235
01.08.2011 - Aschaffenburg Hbf
110 441
01.08.2011 - Rückersbacher Schlucht - RE 4608 (Würzburg-Frankfurt)
194 178 RAIL4U
02.08.2011 - Aschaffenburg Hbf - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
1020 041 MWB + E94 192 BAYERNBAHN
04.08.2011 - Laufach - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld) - Premierenfahrt E94 192 nach Instandsetzung
E94 192 BAYERNBAHN
08.08.2011 - Aschaffenburg Hbf - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld
194 178 RAIL4U
12.08.2011 - Stockstadt/Main - DGS 75715 (Langenfeld-Gunzenhausen)
194 178 RAIL4U
15.08.2011 - Aschaffenburg Hbf - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
194 178 RAIL4U
16.08.2011 - Aschaffenburg Hbf - DGS 75715 (Langenfeld-Gunzenhausen)
E94 192 BAYERNBAHN
19.08.2011 - Stockstadt/Main - DGS 75715 (Langenfeld-Gunzenhausen)
E94 192 BAYERNBAHN + SNCB 1804
19.08.2011 - Hösbach - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
E94 192 BAYERNBAHN
22.08.2011 - Laufach - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
E94 192 BAYERNBAHN
23.08.2011 - Goldbach - DGS 75715 (Langenfeld-Gunzenhausen)
421 376 + E94 192 BAYERNBAHN
23.08.2011 - Laufach - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
1020 041 MWB
24.08.2011 - Laufach - Gewitterstimmung
120 149 r/w
24.08.2011 - Aschaffenburg Hbf - IC 2800 Ersatzzug
E94 192 BAYERNBAHN
26.08.2011 - Laufach Bk Eisenwerk - DGS 75716 (Gunzenhausen-Langenfeld)
111 017 BAHNLAND BAYERN
27.08.2011 / Großkrotzenburg
111 017 BAHNLAND BAYERN
27.08.2011 - Laufach Bf
442 242 S-BAHN NÜRNBERG
27.08.2011 - Laufach Bf
ES 64 F4-026 + V 250 FYRA
28.08.2011 - Laufach Bf